En Yeniler

Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler, Büyüklerden anlamlı sözler, sayfamızda sizler için En Güzel Hikmetli Sözleri, Büyüklerden anlamlı Sözleri hazırladık. Sayfadaki Anlamlı, güzel Sözleri dilediğiniz gibi sosyal medyada Facebook,Twitter,İnstagramda paylaşabilirsiniz. Görüş, Öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.


Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlâk sahipleriyle görüşmemelidir. Bişr-i Hâfî “Rahmetullahi aleyh”

Bildiği ile amel edene, Allahü teâlâ bilmediklerini de ihsan eder. Hadîs-i şerîf

Günahların bağışlanması ve belâlardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfâr ve tevbe etmektir. Ebûl-Hasan Şâzilî “Rahmetullahi aleyh”

Kabirleri ziyaret ediniz! Bu ziyaretler, sizlere ahiret gününü hatırlatır. Hadîs-i şerîf

Bir Müslümana, 3 günden ziyade kardeşiyle küs olması helâl olmaz. Hadîs-i şerîf

Arefe günü 1000 İhlâs sûresi okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul olur. Hadîs-i şerîf

Nâfile ibadetlerin, farzlar yanındaki kıymeti, okyanus yanında, bir damla su gibi bile değildir. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Cevap çok uzun olduğu zaman, doğru kısmı gizli kalır. Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”

Allahü teâlâyı en iyi tanıyanınız ve O’ndan en çok korkanınız benim. Hadîs-i şerîf

Ebû Bekir’den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmamış ve batmamıştır. Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, sâdık ve doğru olan tüccarı sever. Hadîs-i şerîf

Kim olursa olsun, gördüğün her şahsı kendinden faziletli bil. — Hasan-ı Basrî (k.s)

İnsanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: Makam mevki arzusu ve fakirlik korkusu. — Sehl b. Abdullah Tüsterî (k.s)

Allah Teâlâ'ya tam kul ol ki insanlara karşı tam hür olasın. — Cafer-i Huldî (k.s)

Üç şey çok üzücüdür. Vakti boşa geçirmek, insanlarla alay etmek ve gıybet etmek. — Serî-i Sakatî (k.s)

Mekruhtan sakınmak ve bir edebi gözetmek, zikirden, fikirden ve murakabeden daha faydalıdır. — İmâm-ı Rabbânî (k.s)

Nefsini beğenen ve nefsine itimad eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören ise bahtiyardır. — Said-i Nursi (k.s)

Velilerde, Allah'tan öyle bir kudret vardır ki atılmış oku yoldan geri çevirirler. Hz. Mevlana

Hasta sahibi hastasını kötü görmek istemediği gibi, Allah Teâlâ da kulunu günah üzere görmek istemez. — Avn b. Abdullah (k.s)

İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun. — İmâm Gazâlî (k.s)

Seni dostundan (Allah'tan) geri bırakan en yakının bile olsa kalpten onu terket. — Hafız-î Şîrâzi (k.s)

Allah'ı anmak şifa, O'ndan gayrisini anmak ise hastalıktır. — Amr b. Kays (rah.)

Bir insan övüldüğü zaman bu övgüler kendisine iyi gelmiyorsa ne iyi. Ama bunları duyunca seviniyorsa zarardadır. — Bilâl b. Sa'd (k.s)

İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman (c.c), 'Ben kırık kalplerdeyim' buyurmadı mı? — Hz. Mevlâna (k.s)

Nefsi, yapması gereken şeyle yani ibadetle meşgul et! Yoksa o seni yapılmaması gereken bir şeyle yani haramla meşgul eder Hallâc-ı Mansûr

Şöhretin en güzeli, yapılan iyiliklere edilen teşekkürlerin yayılmasıdır. — Hz. Ali (r.a)

Dostu ziyaret sevgiyi tazeler. — Hz. Ali (k.v)

Nefsi ıslah etmenin en kolay yolu, Allah'ın zikrine devam etmek ve haramlardan uzak durmaktır. — Ebû Sâid Hâdimî (k.s)

İnsanın namaz kılmayı arzu edişi, oruç tutuşu, hep Hakk'ın kulunu kendine çekişindendir. — Hz. Mevlana (k.s)

Hakkı tanırsan, hakka uyanları da bilirsin. — Hz. Ali (k.v)

Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. — Seyyid Abdulkadir Geylani (k.s)

Bir kimse günah işlediği vakit, Allah Teâlâ'nın onu affa kadir olduğunu bilip mağfiretini umarsa, Allah Teâlâ onu affeder Süfyân-ı Sevrî ks

Oğul, miden dolduğu vakit tefekkür uyur, hikmet kaybolur ve azalar ibadet yapmakta tembelleşir. — Lokman Hekim (k.s)

İnsan iyi bir kimse olsa bile kötülerle dolaşır, kötülerle bulunursa bozulur, kötülerden olur. — Gavs-ı Kasrevî (k.s)

Bu büyüklere verilen nimetler ve üstünlükleriyle defterler doldurulsa, sonsuz denizler yanında bir damla gibi kalırdı İmâm-ı Rabbânî (ks)

Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok. Yunus Emre (k.s)

Dünya hakkında zühd ve kanaat sahibi olmak kadar şeytanın belini kıran bir şey yoktur. — Hammâd b. Zeyd (rah.)

İki şeyi istersiniz, ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlıktır. Ancak ikisi de cennette olur. — Ebû Türâb en-Nahşebî (k.s)

Müminin sözü zikrullah, susması tefekkür, bakışı ibrettir. — Muhammed b. Mansûr (rah.)

Sıkıntı ve üzüntüler günahların cezalarıdır. — Ebû Muhammed Râsibî (rah.)

Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Eğer o sözü söylememekten sorumlu olacaksan söyle. Yoksa sus. — İmam Gazâlî (k.s)

İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. Hz. Mevlâna (k.s)

Evliyaya dil uzatan, onlara karşı edep dışı harekette bulunan ve onları inkâr eden kimse en kötü hal üzere ölür Ebû Abdullah el-Kureşî (ks)

Bir kimse Allah Teâlâ’yı bütün yaratılmışlara tercih etmezse onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. — Ebû Bekir el-Ferrâ (k.s)

Dünyada Allah Teâla'dan hayâ edenleri, Allah Teâlâ kıyamet gününde azarlamaktan ve gazap etmekten hayâ eder. — Ali Havâs Berlisî (k.s)

Aklınızın ermediği şeyleri terkediniz. Faydasız söz söylemeyiniz. — Abdullah b. Amr (r.a)

Kişinin temizlenmesine en fazla muhtaç olduğu şey dilidir. — İbn Ömer (r.a)

Kim Allaha tevekkül ederse onun kalbi hikmet nuruyla dolar. Allah Teâlâ her isteğinde ona kâfi gelir. Ebû Abdullah el-Basrî (k.s)

Tevekkül ve kanaat edip haline razı olana, dünyalık şeyler istemeden gelir. — Hasan-ı Basrî (k.s)

"Şükür, Allah'ın nimetlerini O'na karşı günah işlememeye sarfetmektir." — Cüneyd-i Bağdadî (k.s)

Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlâktandır. — Hâris el-Muhâsibî (k.s)

Dünyada Allah Teâla'dan hayâ edenleri, Allah Teâlâ kıyamet gününde azarlamaktan ve gazap etmekten hayâ eder. — Ali Havâs Berlisî (k.s)

Vaaz ve nasihat edenler eğer kalpten, Allah rızası için konuşurlarsa, nasihatleri dinleyenlerin kalplerine tesir eder. Şehr b. Havşeb (rah)

Aklınızın ermediği şeyleri terkediniz. Faydasız söz söylemeyiniz. — Abdullah b. Amr (r.a)

Bir insan, müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allah Teâlâ da ona çok yüksek dereceler verir. — Muhammed b. Süka (rah.)

Edebi olmayan bir şahıs ruhsuz bir cesede benzer. — Ahmed Haznevî (k.s)

Hiçbir şey ilimden üstün değildir. Çünkü sultanlar insanlara hükmederler, âlimler ise sultanlara hükmederler. — Ebü’l-Esved ed-Düelî (rah.)

Ârif kimse, kalbi Allah Teâlâ’yla, bedeni halkla olandır. — Muzaffer el-Kırmîsînî (k.s)

Aklı fikri Allah Teâlâ olanı, yolundan hiçbir şey alıkoyamaz, varlığın azı çoğu onu esir edemez. — Ebû Bekir el-Kettânî (k.s)

Kim Allah Teâlâ’ya kavuşmak isterse bid‘attan, dalâletten, isyandan ve gafletten uzak dursun. Ebû Bekir b. Ebû Sa‘dân (k.s)

Hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki ibadet veya hikmet on kısımdır. Bunun dokuzu sükût etmek, konuşmamaktır. — Vehb b. Verd (rah.)

Fikrî münakaşa yapmak faydasızdır. Kardeşler arasına düşmanlık sokar. — Yahya b. Ebû Kesîr (rah.)

Ölümü çok hatırlayan taşkınlıktan ve hasetten kurtulur. — Ebü’d-Derdâ (r.a)

Üstünlük taslamak için yükselmek isteyenleri Allah Teâlâ alçaltır. Tevazu gösterenleri ise yükseltir. — Ebû Eyyûb-i Sahtiyânî (rah.)

Geçimini sağlayacak kadar sana nimet verilmişse bunun dışında elinden çıkan şeylere üzülme. — Ali b. Muhammed (rah.)

İlim, çok rivayet etmek değildir. İlim bir nurdur. Allah Teâlâ bu nuru mümin kullarının kalbine koyar. — İmam Mâlik (rah.)

Allah bâki ve kâfidir. O’ndan başkası boştur. O’ndan gayri her şeyden nefsini uzak eyle. — Ebû Said-i Ebü’l-Hayr (k.s)

Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan gelir. — Hz. Ebû Bekir (r.a)

Birine dünyalık menfaat için muhabbet besleyen, bayağı ve basit bir kimsedir. — Ebü’l-Hasan el-Bûşencî (k.s)

Bir kimse hocasının hareket ve davranışlarından istifade edemiyorsa sözlerinden hiç istifade edemez. — Yahya b. Muâz (k.s)

Bütün işlerin faydalı bir sonla bitmesinin şartı ikidir: Sabır ve ihlâs. — Abdullah b. Muhammed Mürtaiş (rah.)

Birinin bir lira hakkını ödemek bin lira sadaka vermekten daha hayırlıdır. — Abdullah b. Mübârek (r.a)

Dünya, uykuda gördüğün rüyaya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmaz. — Muhammed Bâkır (r.a)

Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. — Ahnef b. Kays (rah.)

Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. — Ahnef b. Kays (rah.)

Dünyaya ve ahirete faydası olmayan boş sözleri bırak. — Atâ b. Ebû Rebâh (rah.)

Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali aklının kemaline göredir. — İbn Hibbân (rah.)

Ölüm haberi gelmeden Ecel yakamız almadan Azrail hamle kılmadan Gel dosta gidelim gönül. Yunus Emre

Ahmak olanların sana çok iltifatkâr davranması ve düşünmeden sözler söylemeleri seni aldatmasın. — Ali b. Sehl el-İsfahânî (k.s)

Dünyadan yetecek miktarla yetinmeyen kimseye hiçbir şey kâfi gelmez. Ancak sonunda bir avuç toprak onu doyurur. — Vehb b. Münebbih (rah.)

Müminin kalbi Allah Teâlâ'nın zikri ile kuvvetlenir. — Ahmed b. Mesrûk (k.s)

Başını Allah için secdeye koyan kimse kibirlenmekten, büyüklenmekten uzak olur. — Habib b. Ebû Sâbit (rah.)

İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. — Ebû Bekir b. Hevvâr el-Batâihî (k.s)

Allah yolunun şartı ikidir: Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. — Akîl el-Münbicî (k.s)

Hasta sahibi hastasını kötü halde görmek istemediği gibi, Allah Teâlâ da kulunu günah üzere görmek istemez. — Avn b. Abdullah (k.s)


Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü