En Yeniler

Büyüklerden Özlü Sözler

  Sözün Büyükleri... Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir. Büyüklerden nasihatler ve hikmetli sözleri sizler için derledik..


"Kalbini Allah u Teala'ya yöneltip
bir saat O'na bağlanman,
bütün dünyaya sahip olup,
Allah (c c) yolunda harcamaktan daha hayırlıdır."
Cüneyt-i Bağdadi (k s a) hazretleri

Makamımız aşk, usûlümüz edeptir bizim.
Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun!
Şems-i Tebrizi k.s

Ümidi az olanın hüznü çok olur.
Hz.ömer r.a

Kırdığınız kalbin gönlünü almadan su bile içmeyeniz. Hz.Fatıma r.a

Birini Toplum İçinde Uyarmak Kibirdir
(Şahı Nakşibend k.s )

İyilikten başka hiçbir şey ömrü uzatmaz.Duadan başka hiçbir şey de kaderi döndüremez.
Hz.Muhammed s.a.v

“Sen anılması güzel bir söz ol. Çünkü insan, kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.”
Mevlânâ (k.s)

İlim bir noktadır onu cahiller çoğaltmiştır. Hz.Ali r.a

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Mazlumun bedduasından sakınınız.
Çünkü; onunla Allah arasında perde yoktur.” buyurmuşlardır

“Anne babaya itaat, büyük günahlara kefârettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allah Teâlâ’nın rızasını kazanma imkânına sahiptir.”
Mekhûl eş-Şâmî (rah.)
Semerkand Takvimi

Biz affedilmeye layık olmasak da Allah(c.c) affetmeye layıktır.
S.Muhammed Raşid el-Hüseyni (k.s)

İnsanın kendisini kim olursa olsun başkasından üstün görmesi kibirli olması için yeterlidir.
— Avn b. Abdullah (rah.)

Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner; ama birçok dal kırılmıştır bile.
Hz. Mevlâna k.s

"Senin yükünü çekecek bir dost ararsan zor bulursun. Eğer sen yük çekmek istersen bütün âlem sana dosttur."
Seyyid Emir Hamza (k.s.)

~ Ayağın Tövbesi Haram Yerlere Gitmekten kendini Korumaktır ..
" Zunnün-i Mısri Hz. K.s

Ey Nefsim!
Seni sen yapan benim, beni de ben yapan sensin.
Ya yola gel beraber gidelim ya da yoldan çekil ben Hakk'a gideyim.
Hz. Mevlâna k.s

İki şey mühimdir; birincisi okyanus gibi bol haysiyet, ikincisi Elif gibi dimdik şahsiyet!
Hz. Mevlâna k.s

Herşeye canını sıkma ey gönül!
Ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür.
Hz. Mevlâna k.s

Ebu Zer'e (r.a) sormuşlar; “yalnızlık zor değil mi, neden yalnız yaşıyorsun?”
Cevap vermiş Ebu Zer (r.a): İnsanlar daha zor.

Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın?
— Hz. Ali (r.a)

Kişinin arkadaşı aklının kılavuzudur.
Hz.Ömer r.a

Dünyayı elde etmekte bir hüner yoktur. Elinden geliyorsa bir fakirin gönlünü elde etmeye bak.Sadi Şirazi rah.

Resül-i Kibriya Efendimiz (s.a.v) hadis-i şerifinde şöyle buyurur;
“Kalbimin üzerini gaflet kaplar da bunun için günde yüz defa istiğfar ederim.”
(Ebu Davud, İstiğfar, 1515.)

Ey Yâr!
Ezan gibi çağır beni, çünkü namaz gibi özlüyorum seni.
Hz. Mevlâna

Tevekkül üç derecedir:İlk derecesi şikayeti terketmektir.İkincisi taksim olunana razı olmaktır.Üçüncüsü muhabbettir.
Yahya b.Muaz er-Razi rah.

Biri sana eziyet verince önce senin Allah'a karşı bir suç işleyip işlemediğine bak.Sendeki kusur yüzünden musibete uğradığını düşün derhal tövbe ve istiğfar et.İmam Şarani rah.

Tövbe edenlerle oturun, onların kalbi yumuşak olur.Hz.Ömer r.a

Kendini çok beğenme kul katında,
Ne kendini beğenmişler var toprak altında….
Hz.Mevlana k.s

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kuran olsa bile koynunda hançer ve kılıç saklıdır.
Hz.Mevlana k.s

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir.İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir.
Şems-i Tebrizi k.s

Yük ağır iş zor.Ama niyet güzel tutarsanız gayret ederseniz.Sadatlar yardım edecektir.
Gavs-ı Sani k.s

Efendimiz (s.a.v ) şöyle buyurdular;
Şu dünya temsili olarak gözüme dikildi.Bende ona "Yanımdan uzaklaş defol" dedim.O da bana döndü, "Sen beni başından savdın ama senden sonra gelenler benden yakalarını kurtaramayacaklar dedi. Beyhaki-Hakim

Eğer Allah Teala'ya gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız sabahleyin kursakları boş olarak gidip akşama tok olarak dönen kuşlar gibi sizleri rızıklandırırdı.Hz.Muhammed Mustafa s.a.v

Boşver be kalbim. Kimse anlamasa da, bilmese de yorgunluğunu; Yaradan bilir doğruluğunu.
Hz. Mevlâna k.s.

"Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül."
Hz.Mevlânâ k.s

Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir.
— Hz. Ali (r.a)

"Övünmekten sakının!
Topraktan gelip yine toprağa gidecek ve sonra da böceklere yem olacak kimsenin övünmek neyinedir."
Hz. Ebubekir (r. a)

Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı ne zamanki kendimizi anlatamadığımızı farkettik işte o zaman susmalar dostumuz oldu.
Hz.Mevlana k.s.

Kamil bir velinin ardından giden ve onun sözlerine itibar eden birini görürsen ona şöyle de "Bana dua et" çünkü o kişinin duası makbuldür.Bayezid-i Bistami k.s.

Seni eksikliğinle,kusurunla,günahınla,sevabınla hakikaten sevenin hata işledin yanlış yaptın diye seni terketmeyenin sadece ALLAH olduğunu bilseydin başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdulkadir Geylani k.s

Dostun sadık ise,
Düsmanın ihaneti sana zarar veremez.
Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni (ks)

Sorun cahil olman değil, kendini alim sanman.
Sadi Şirazi Hz.

Yeryüzünde nice bilmiyenler vardır ki gökyüzünde şöhret sahibidirler.
Hz.Ömer r.a

Ey kendine bakmayıp, kendi kusurlarını görmeyip de, başka insanların iyisine kötüsüne bakıp kalan zavallı!
Allah senin yardımcın olsun!
Hz. Mevlâna

Kitap bir, kıble bir, rehber aynı. Ve Alemlerin Rabbi’nin fermanı ortada: “Müminler kardeştir." (M.Sakî Elhüseyni) k.s

Makamımız Aşk, Usulümüz Edeptir bizim..!
Kapımıza Değil, Gönlümüze Vuran Buyursun..!
Şems-i Tebrizi k.s

Aldırma söylenenlere, varsın görenler seni bir ot sansın.
Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bülbül utansın.
Hz. Mevlâna

"Bir adam yolda gördüğü bir diken dalını kimseye eziyet
vermemesi için kenara attı. Bu işi Allah’ın çok hoşuna gitti ve
onu affetti.”
Hadis-i Şerif
( Semerkand Takvimi)

Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma...
Bütün kapılar kapansa bile sonunda "O" kimsenin bilmediği patikalar açar.
Şems-i Tebrizi

"Ey oğul! Aç gözlü olma,aç kalırsın.Tok gözlü olursan ümmeti doyurursun"
S.MUHAMMED SAKİ EL-HÜSEYNİ (K.S.A)

Kim kanaat ederse geçimi iyi olur.
Kim tamah ederse geçim sıkıntısı çeker.
— Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî (rah.)

Yalan söyleyip yücelmektense doğruyu söyleyip alçalmayı tercih ederim!
Hz. Ömer (r.a)

Severek yapmak korkarak yapmaktan daha faziletlidir. Fudayl b.İyaz k.s

Cenab-I Hakkın rahmet ve hikmeti şu dört şeyden kurtulmuş olan kalbe ihsan buyurulur ; Birincisi dünya meylinden ikincisi rızık derdin üçüncüsü hasetten dördüncüsü'de dünya ehlinin şehvet ve saltanatına meylinden.
Gülizar-ı Samini

"Haramın en zoru başıdır, sonra kolaylaşır, sonra sıradanlaşır, sonra alışılır, sonra tatlanır, sonra kalbe yerleşir. Sonra da kalp başka bir haramı arar."
İmam Şafii (rahmetullahi aleyh)

Sana Allah'ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl ondan ayrılma onu küçümseme.
İmam Gazali rah.

Ne diye böbürlenip, büyükleniyorsun! Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?
Şems-i Tebrizi

En büyük yalnızlık kişinin kendisinin beğenmesidir. Hz.Ali r.a

Sırf zengin olduğu için kimseyi gözünde büyütme.Çünkü bütün dünya ve içindekiler Allah katında küçüktür.
İmam Gazali rah.

Kalp Allah'tan yüz çevirmeye alışınca artık
O'nun dostlarına sataşmaya başlar.
Ebû En Turab Nahşebi k.s

Evliyanın münkirliğini yapan kimselerin çoğunluğu küfürle dünyadan ayrılır.
Seyyid Muhammed Raşid Elhüseyni k.s

Cimriden hacet dileyen , ıssız çöllerde balık avlanmaya kalkan kimseye benzer.
Hasan-I Basri k.s

Para yığmakla yükseleceğini sanma.
Duran su fena kokar.
Bağışlamaya çalış.
Akan suya gök yardım eder.
Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz....
Şeyh Sadi k.s


“Arzu ve istekleri peşinden koşanlarla beraber oturup kalkmayınız. Onlarla konuşmayınız. Çünkü sizi kendi sapıklıklarına düşürmelerinden, zihninizi karıştırmalarından korkuyorum.”
Abdullah bin Zeyd hazretleri "rahmetullahi aleyh"

“Allahü teala için kardeş olanların sevgisi, sebebi dâim olduğu için devam eder. Dünyâ için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer, bir ân gelir son bulur."
Hazreti Ali "radiyallahu anh"

"Dünyâ ve âhirette makam ve izzet yüksekliği, Allahü teâlânın dilemesine, vermesine bağlıdır. Bu bakımdan kendini karşılaştığın hiçbir insandan daha üstün görme."
Hâris el-Muhâsibî hazretleri "rahmetullahi aleyh"

"Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise, kalbin katılaşmasına sebeb olur. Kalbin katılaşması, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır ve Allahü teâlâdan uzaklık ise, Cehennem'e götürür."
Hâris-i Muhâsibî hazretleri "rahmetullahi aleyh"

Mevlâ bizi affede Gör ne güzel ıyd olur Cürm ü hatalar gide Bayram o bayram olur. Alvarlı Efe Hazretleri (k.s)  

Kibir, insanı hiç aman vermeden helak eden bir hastalıktır. İmam Gazalî (k.s)

Ölü olsun diri olsun sakın kimseyi küçük görme, sonra helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı biridir İmam Gazâlî (ks)

Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol. — Ahmed Yesevî (k.s)

Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsan hazırlığını ona göre yap. — Ömer b. Abdülaziz (r.a)

Doğru konuşanın ameli de temiz olur. — İmam Musa Kâzım (rah.)

Nefsinden memnun olandan, dini hoşnut olmaz. — Ebû Amr bin Necid el-Melâmî (rah.)

Yüce Allah, kulun dua ve tesbihlerini, kendisinin haram kıldığı şeylerden sakınması ile kabul eder. Hz. Ömer (r.a)

Gerçek mücahid, nefsinin arzularına karşı gelebilen ve haramlardan korunandır. — Hz. Ömer (r.a)

En büyük yalnızlık, kişinin kendini beğenmesidir. Hz. Ali (r.a)

İnsanları razı etmek erişilemeyecek bir gayedir. Dünyayı elde etmek de ulaşılamayacak bir hedeftir. Süfyân-ı Sevri (k.s)

Kul Hakk’a itaat edince, bütün âlem ona hizmet eder. — İbrahim bin Edhem (rah.)

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an olsa bile, koynunda hançer ve kılıç saklıdır. Hz. Mevlâna (k.s)

Suyu düşünmek susuzluğu gidermediği gibi, sadece istemek de gayeye ulaştırmaz. Çok gayret, çok çalışmak lazımdır. — Ebû Bekir-i Nessâc (ks)

Tövbe, geçmiş günahları pişmanlıkla terketmek ve gelecekte yapmamaya azmetmektir. — S. Abdülhâkim el-Hüseynî (k.s)

Allah Teâlâ’ya itaatte tam kul ol ki mahlûkat karşısında tam hür olasın. — Cafer-i Huldî (rah.)

İnsanın her nefeste 2 defa şükretmesi lazım.Biri nefes aldığı için diğeri verdiği için.Çünkü verip alamamak alıp verememek var S. Şirâzî ks

Dikkat Et! Sakın nefsini başıboş bırakma. Çünkü sen onu hayırlı işlerle meşgul etmezsen, o seni faydasız işlerle meşgul eder. Hasan-ı Basrî

Ölümü çok hatırlayan taşkınlıktan ve hasetten kurtulur. — Ebü’d-Derdâ (r.a)

Kul ibadetlerinde doğru olursa ummadığı yerden yardımlara kavuşur. — Ebû Abdullah el-Kureşî (rah.)

Kalbin kararmasının alameti, kulun kendi gücüne güvenip Hak Teâlâ’dan istemeyi bırakmasıdır. — Ebû Amr Dımaşkî (k.s)

Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. — Hasan-ı Basrî

İnsanoğlunun edepten nasib yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. Şems-i Tebrizi (k.s)

Haset, nefis köpeğinin sıfatıdır. Çünkü o, dünya leşinin başında durmaktadır. — Burhâneddin Tirmizî (k.s)

Bütün dünya bir adamın elinde toplansa bunun ona zararı dokunmaz, yeter ki kalbinde hırs olmasın. — Cüneyd-i Bağdâdî (k.s)

On sekiz bin âlemde, kişinin kendi nefsinden daha iğrenç bir nefis olduğunu düşünmesi kibirdir. — Bâyezed-i Bistâmî (k.s)

Allah Teâlâ katında şirk dışında en büyük günahlardan biri, insanlarla alay etmektir. — Vehb b. Münebbih (r.a)

Muhabbet, kendi yaptığın çok iyiliği az, dostunun yaptığı az iyiliği çok görmendir. — Bâyezid-i Bistâmî (k.s)

Ömür geçiyor. Gafil olmayın. Ömrü Allah Teâlâ'nın zikri ile kıymetlendirin. — Ali Hafız Efendi (k.s)

İlmiyle Allah'a itaat eden, ibadetinin manevi zevkine erer. — İmam-ı Şafîi (rah.a)

Mümin dünya zevklerini bırakmadıkça yüce Allah'ı zikretmedeki zevki bulamaz. — Ebû İshâk Kâzerûnî (k.s)

Toplum adaletle düzelir. — Hz. Ali (k.v)

İnsanlar hep zamandan şikayet eder, fakat zaman konuşacak olsa insanlar utanırdı. — İmam Şâfiî (rah.a)

Hasta sahibi hastasını kötü halde görmek istemediği gibi, Allah Teâlâ da kulunu günah üzere görmek istemez. — Avn b. Abdullah (k.s)

Eğer bir kimse sana haset ediyorsa ve sen onun şerrinden korunmak istiyorsan, işlerini ondan gizli yap. — Meymûn b. Mihrân (rah.)

Ey ademoğlu, dünyaya kalıbınla sahip ol, fakat kalbini ve himmetini ondan ayır. — Abdullah b. Ömer (r.a)

Tasavvuf yâr olup yâd olmamaktır. Gül-i gülzâr olup hâr olmamaktır. — Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s)

Nefsinden memnun olandan, dini hoşnut olmaz. — Ebû Amr b. Necid el-Melâmî (k.s)

Kalplerin büyüklüğü aslında birdir; lâkin onlardaki marifetlerin büyüklüğü başka başkadır. — Şah-ı Nakşibend (k.s)

Mevlâ'nın tecillilerinin bulunduğu yer olan kalbine vasıl olmak için nefis çölünü, hevâ ve heves deryasını aş. — Ebû Abdullah Belhî (k.s)

Zengin olmayı gaye edinen kimseyi kanaatkâr kılmak mümkün değildir. Vadiler dolusu altını olsa, başka bir vadi ister Muhammed Hâdimî (k.s)

Şeytan şu üç durumda muradına kavuşmuş olur: İnsan günahlarını unuttuğunda, ibadetini çok gördüğünde ve kendini beğendiğinde Dırâr b.Mürre

Akıllı kimse imanını korumak için Allah'ın emir ve yasaklarında gevşeklik göstermez ve salih amellerde kusur etmez. Abdullah İsfahânî (ks)

İhlas sahibi mi olmak istiyorsun, önce baş olma sevgisini kalbinden at, sonra kendini kimseden üstün görme. — Ebû Bekir Verrâk (k.s)

Kim olursa olsun, gördüğün her şahsı kendinden faziletli bil. — Hasan-ı Basrî (k.s)
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü