En Yeniler

Descartes Sözleri

İyi bir kafaya sahip olmak yetmez, mesele onu iyi kullanmaktır.
Okumak, geçen asırların en namuslu adamları ile yapılan bir sohbettir. Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan aklı yerinde kullan­maktır.
Tanrı’nın varlığı, bir gerçeği ifade eden geometrik teorilerden daha belirgindir.
Kötülüğü önlemek de iyilik sayılmaz mı?
Herkes sadece kendi suçundan korkmalıdır.
Hiçbir yeni görüşe, doğru olup olmadığını araştırmadan katılmayın.
Hayattayken uykudayız; ancak ölünce kendimize geliriz.
Hoşnutluk, erdemli olmadıkça kazanılmaz.
Hiç kimseye faydalı olmamak, tam anlamı ile değersiz olmak de­mektir.
Manevi sevgi, duyguların en yücesidir.
Tabiat bir yönüyle eksiktir. Çünkü o maddedir. Eksik bir kaynaktan mükemmellik kavramı çıkmaz. Olsa olsa bu kavram, mükemmel varlığın kendisinden kaynaklanır. Sonuçta Tanrı; kalplerimize kendi mührünü basmış ve en yetkin varlık kavramını içimize yerleştirmiştir.
“İnsanlık nedir?” Diye sorulduğunda: “Yüksek makamda iken tevazu göstermek, fakir olduğu halde cömertlik göstermek ve başa kakmadan iyilikte bulunmaktır.” diye cevap vermiştir.
Hayat hiçbir zaman gecikmeyi affetmez, plansız çalışan bir kimse ülke ülke dolaşıp define arayan ahmağa benzer.
İnsanlar gerçek dışında hiçbir şeye itibar etmemelidirler.
Hür olmayan düşünce, düşünce sayılmaz.
Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan alınan zevk, başkalarını küçülttüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır.
Okumaktan elde ettiğim biricik yarar, bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur.
Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir yararı yoktur çünkü o zaman kitapla diğer eşya arasında bir fark kalmaz.
Var olan bir şeyin yok olandan gelmesi imkansızdır.
Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.
Ruhumda her şeye gücü yeten bir tanrının var olduğuna dair bir düşünce vardır. Eğer o yaratmamış olsaydı; hiçbir dünya, hiçbir cisim, hiçbir varlık olmayacaktı. Ben bu duygulara da sahibim.
Mademki düşünüyorum, öyleyse varım. ( Cogito ergo sum)
Biz kendimizde fikirlerimizin kumaşına sahibiz. Deneyin bize öğrettiği şey, bu kumaşın dokunuş şeklidir.
Bir şey bizim için iyi ve uygun sunulmuşsa ona karşı istek duyarız. Eğer bize kötü ve zararlı olarak sunulmuşsa o bizde kini hareket ettirir.
İnsanın en büyük mutluluğu aklı doğru kullanmak ve bu kullanmayı öğrenmek için gereken bilgileri edinmektir.
Fazileti bilip uygulamak, kötü arzulara karşı en üstün ve en tesirli ilaçtır.
İnsanın mutluluğuna haset kadar zarar veren hiçbir hareket yoktur.
Aynı düşünceler her zaman aynı davranışlara bağlı değildirler.
Metotsuz kimse yolunu kaybeden kaptan gibidir; ayağının altındaki hâzineyi görmeden diyar diyar dolaşıp hazine arar.
Her şeyden şüphe olunur yalnız düşünceden şüphe olunmaz. Bu da bize ruhun varlığını gerektirir.
Devletin gayesi ferdin değil bütün bir milletin mutluluğudur ki bu, devlette adaletin gerçekleşmesi ile mümkün olur.
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü