-->

En Yeniler

Cuma Sözleri

Açtım ellerimi Mevla’ya, başladım canı gönülden duaya, Allah kabul etsin kardeşler, haydi hep birlikte Cuma’ya. Hayırlı cumalar.
Doğru söyle ki doğru can veresin der büyüklerimiz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Doğru yaşa ki Allah da kulları da senden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. 
Ya gül ol ya da gülzar, olmadı bir güle tutkun bülbül ol. Olmazsa gülün bağrına saplandığı toprak ol. Allah’ım gül de olsak bülbül de, su da olsak toprak da ne olursak olalım ama sana kul olduğumuzu unutturma. Hayırlı Cumalar.
Özel günler dostların varlığıyla, mübarek geceler duaların ihlasıyla, Cuma Müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Cumanız mübarek olsun.
Sahabe Cuma günleri hem sevinir hem korkarmış. Sevinirmiş çünkü o gün Cuma’dır. Korkarmış acaba bir dahaki Cuma’ya kavuşur muyum? diye. Rabbim Cuma farkındalığı versin hepimize. Hayırlı Cumalar.
Madem günahkarız hepimiz kendi çapımızda. Öyle tövbe edelim ki tövbemiz günahlarımızı örtebilsin. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (AHZAB – 41) Rabbim seni anmayı unutmayan kullarından eyle. Hayırlı Cumalar.
Taşlanan ve Allah’ın huzurundan kovulan şeytanın şerrinden Rahman ve Rahîm olan Allah’a sığınırım. Rabbim her türlü şerden kendine sığınanlardan eylesin. Hayırlı Cumalar.
Cuma’yı, Rabbe hakkıyla kul, Peygambere layıkıyla ümmet olarak eda etmek ümidiyle. Cumanız mübarek olsun.
Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.(Ra’d -22) Hayırlı Cumalar.
Kur’an ölmeden evvel hayatımıza kaim olmalı ki öldükten sonraya faydası olsun. Amin. Hayırlı cumalar.
Rabbimin rahmeti öyle büyük ki onun ulaşmadığı hiçbir canlı yoktur; şefkati öyle çok ki tüm annelerin şefkatinden daha büyüktür. Rabbim kendisinin razı olduğu kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.
Ayların en faziletlisi Ramazan, günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Rabbim Ramazanı da Cumayı da gereği gibi yaşayanlardan eylesin. Selam ve Dua ile. Hayırlı Cumalar.
Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. (Lokman – 33) Hayırlı Cumalar.
Allah’ım, Sen rahmetini, bereketini, keremini ve mağfiretini üzerimizden eksiltme. Amin. Günümüz aydın, Cumamız Mübarek Olsun.
Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya, derler. (Zümer/73) Hayırlı Cumalar.
Tesbih tesbih af diliyoruz Ya Rab! Boncuk boncuk mağfiret diliyoruz. Zerrelerimiz adedince sana şükrediyoruz. Duamızı kabul, günahlarımızı affeyle. Hayırlı Cumalar.
Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.(İsra 82) Hayırlı Cumalar.
Allah’ım! Bizi sana şükredenlerden, seni hakkıyla sevenlerden, senden gereği gibi korkanlardan eyle. Amin. Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun.
Mevlana şöyle demiş; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Dua istiyorum senin, benim ve tüm Ümmeti Muhammed için. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!
Derdime derman, gönlüme ferman sevgili peygamberim Muhammed Mustafa’ya cennette komşu olman ümidiyle. Cumanız Mübarek Olsun.
Ey güzel Allah’ım! Yaptığımız hayırlı işlerde bizi muvaffak et. Bizi yanlış yollardan çevir. Bize cahillik yaptırma. Bizi cahillerle karşılaştırma. Bize kaldıramayacağımız yük yükleme. Amin. Hayırlı Cumalar.
Allah’ım sen Cumanın hürmetine; ailemize huzur, aklımıza zindelik, evlerimize neşe, işlerimize başarı kat. Bizi namerde muhtaç etme. Amin. Hayırlı Cumalar.
Rabbim, sen bizi şirkten, riyadan, gıybetten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, iftiradan, kabir azabından, her türlü fitne ve fücurdan koru. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Bizi Kurandan, İslam’dan ayırma. Bizi peygamberin izinden ayırma. Bizi Sıratı Müstakimden şaşırtma. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey bütün güzelliklerin kaynağı Rabbim! Bizim kalbimizi de güzel eyle. Bizim işimizi, aşımızı, kazancımızı da güzel eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey şanı alemleri saran Rabbim! Bizleri Cumanın hürmetine affet. Gözlerimizi gaflet uykusundan uyandır. Aklımızı, kalbimizi imandan ayırma. Bize merhamet et. Bize mağfiret buyur. Hayırlı Cumalar. 
Ey günlerin incisi Cuma, seni yaratan Rabbe hamdolsun. Senin sabahına uyandıran, seni bize yaşatan, sana kavuşturan Rabbe şükürler olsun. Gününüz hayırlı, Cumanız mübarek olsun.
Ey alemlerin Rabbi, Allah’ım! Ey din gününün sahibi, ibadet edilecek tek mabut, bizi dosdoğru yoldan ayırma ve bizi kurtuluşa erenlerden eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey nefsine zulmeden kardeş, bak cehennemde bekler bizi ateş, o gün, kimsenin faydası yok, ne ana, ne baba, ne de eş. Hayırlı Cumalar.
Onlar, gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secdeye vararak geçirirler. (Furkan – 64)Allah’ım! Bizi namazdan ayırma. Namazı gereği gibi eda edenlerden eyle. Hayırlı Cumalar.
Mümin, müminin aynasıdır. Mümin kendine kardeş olanın da olmayanın da duacısıdır. Kardeşlerimizin dualarına ihtiyacımız var. Duanızda bulunabilmek ümidiyle… Hayırlı cumalar.
Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha tapın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın. Cumanız kutlu olsun, Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin..
Sirrim sübhanim Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma günü bana çokça salavat getirin. Çünkü Cuma, meleklerin şehadet ettiği şahitli bir gündür. Bana salavat getiren bir kulun sesi, nerede olursa olsun bana ulaşır
Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru. Amin, hayırlı cumalar.
Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Allah’ım! Senden istediklerimiz ve isteyeceklerimiz için rahmet yağmurunda bizi susuz bırakma. Cumamız mübarek ve hayırlı olsun.
Yine takvim yaprakları Cuma’yı gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun. Hayırlı nurlu cumalar.
Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümmetine nasip eylesin inşallah. Amin ve hayırlı cumalar.
Allah’ın rahmetini arzulayanlar. Allah’tan gelen imtihanlara iyi sabretsinler. Rahmet meyvesi çile çekmeden olgunlaşmaz. Hayırlı Cumalar.
Kalbimiz imana, gönlümüz İslam’a, dilimiz Kur’an’a, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar. 
Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
ALLAH’ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte ‘AF’ diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.
Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah’ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Allah’ım, Peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed’imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
Allah’ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Amin. Hayırlı, Nurlu Feyizli Cumalar.
Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar Dilerim.
Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam. Hayırlı Cuma’lar.
İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir! Allah bizi şikayet değil şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Allah’ım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cuma’mız Mübarek olsun Hayırlı nurlu cumalar.
İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.
Alışmış dilimiz, fitne tadına, İslam zulmedermiş, güya kadına. Yalan söylüyoruz, Kur’an adına; Yüce kelamına, açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyana tabi; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Ya Rabbi… AMİN.. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun ..
Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun Cumanız mübarek olsun! 
Ya Rabbi! İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür demeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun inşAllah.
Ey diri olan! Ey ebedi var olan! Ey izzet ve ikram sahibi olan! Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah’ım! Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim! Cumanız mübarek olsun inşAllah.
Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah(c.c.) cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.
O ‘kalû bela’ yı unuttuk çoktan, işret soframızda, kuş sütü noksan. Kimin umurunda; ‘maide doksan’; Olmuşuz.. ‘hayyamcı’ fırkaya tabi; Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyana tabî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Ya Rabbi… Amin… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun .
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin..
Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, Ömürlerinizin bereketli, kazançlarınızın karlı, Sevinçlerinizin daim olması dileğiyle… Cuma’nız mübarek, dualarınız kabul olsun.
‘Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olur. Haklarını ödemiş olur inşallah. Cumanızı kabul ve mübarek eylesin.
Ey Rabbim… Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Ey Rabbim… Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…
Gene geldik haftanın en güzel gününe, Bırakın o güzel günde bari dünyayı, Gidin gidin her zaman gitmiyorum demeyin, Allah’ım affeder mi demeyin, gidin Yüce Allah’ın evine, O çok bağışlayıcı merhameti bol. Borcum çok günahım çok, Allah kulluk etmedim, gitmeye yüzüm yok deme git git aşkla git, Allah’ın evine hidayete erersin belki nur ile… Cumanız mübarek olsun..
Bir yanda milyonlar, aç, sefil bekler, Bir deri bir kemik, üryan bebekler, Bir yanda el bebek, kaniş köpekler; Olmuşuz.. bencil bir nesle tabî; Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyana tabî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Ya Rabbi… AMİN.. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun .
Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah (c.c.) cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
Cuma günü, günlerin en kıymetlisi, Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir. Cumamız Mübarek olsun inşallah.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.
Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki: Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür demeyi nasip et. Cumanız mübarek dualarınız kabul olsun.
Cuma, fakirlerin Haccıdır ve müminlerin, gök ehlinin bayramıdır, Cennete de bayram günüdür, Günlerin en iyisi en şereflisi Cumadır. Allah(c.c.) cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
Ey Rabbim… Sana itaat edilir, Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, Sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa, dertlilere deva verir, günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Ey Rabbim… Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…
Selatü selaya yolladım Mevla’ya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.
Yüz yüze ikramda, sahte bir yarış, Dostun arkasından, diller bir karış. Lafta kalmış… sevgi, saygı ve barış; Olmuşuz.. selamsız bir nesle tabî; Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyana tabî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Ya Rabbi… AMİN.. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun. Gözlerinizde iki damla yaş olsun, sağnak sağnak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır, kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun. Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun.
‘Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen’sin.’ (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar Dua ile…
Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle, hayırlı cumalar.
Ey insanlar! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler… Tövbe edin kardeşler… Allah belki affeder. Hayırlı cumalar.
Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi. Yüce Rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumamız mübarek olsun
Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar da karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar
Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar
Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun…
Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum. (Kudsi Hadis) .sevilen kullardan olmak duasıyla… Cumanız mübarek olsun.
Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun…
Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun, Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun
-Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü