En Yeniler

Güzel sözler-özlü sözler A harfli

Güzel sözler-özlü sözler
-A-

Acaba dünyada başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır? Voltaire
Acele işe, şeytan karışır.
Acı kısadır, neşe ise sonsuzdur. Schıller
Acı ve çirkin sözlerin sebep olduğu dil yarası asla kapanmaz. Pançatantra
Acıların en büyüğü kendini suçlu görme duygusudur. Jane Austen
Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü yoktur. Euripides
Aczini ayaklar altına alan insan yükselir. Hölderlın
Aç insan kolay kandırılır. Katherıne Mansfıeld
Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini gizlemekten daha asil bir harekettir. Cicero
Açıklamasını istemediğim, bana emanet edilen bir sırrı göğsüme yerleştiririm de göğsüm ona mezar olur!. İbn-i Muftez
Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. A. Gıde
Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz. Jonathan Swıft
Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe
Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez. Vergilius
Açmamak olmaz, ölüm kapıyı çalınca. La Fontaıne
Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole France
Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Çiçero
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Konfüçyus
Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer
Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Refik Halid Karay
Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. Anonim
Adalet önce devletten gelir. Aristo
Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır. Mirabeau
Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer: çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder. Fransız Atasözü
Adalet, evrenin ruhudur. Ömer Hayyam
Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir. Chateubrıand
Adaleti seven bir insan için her yer emindir. Epıktetos
Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J. A. Froude
Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. Landor
Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur. Amyot
Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering
Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal
Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.
Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Montaıgne
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Gandhı
Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. Herakleıtos
Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun
Ademin payesi arttıkça hicabı azalır. Eşref
Ademoğlu ne kadar mesut olurdu, kötülüğü tanımamış olsaydı. Andre Gide
Adettir; babanın topladığını oğlu saçar. Goethe
Af dileyen, kendi kendini itham eder. Tolstoy
Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir. Victor Hugo
Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Schıller
Affetmeyi öğrenmek deneyerek oluyor.
Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür.
Ağaç yaş iken eğilir.
Ağaçlar yaşadıkça meyve verir, insanlar da meyve verdikçe yaşar.
Ağızdan çıkan söz bil ki, yaydan fırlayan ok gibidir. O Ok gittiği yerden geri dönmez. Seli başkan bağlamak gerek. Mevlana
Ağlamak da bir zevktir. Ovıdıus
Ağlamak, kadının tuzağıdır. Mevlana
Ağlamamak için her şeye gülerim. Beaumarchais
Ağlamanın elbet gülmesi vardır. Katibi
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
Ah gençlik! İnsan yalnız bir zaman sahip olur ona, ömrünün gerisinde de onu çağırıp durur. Andre Gıde
Ahenksiz şiir, şiir değildir. Gerald Gould
Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir. Channıng
Ahlak güzelliği bedenden daha güzel ve daha devamlıdır.
Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy
Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napoleon
Ahlak özel ve pahalı bir lükstür. Henry B. Adams
Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir. Leibniz
Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. İsmet İnönü
Ahlak, insanın kendi kendisini mağlup etmesidir.
Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır. Nıetszche
Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki, o da tabiatı gereği yalnızca doğruya yönelik olabilir. Goethe
Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan
Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz. Napoleon
Ahlaksız bir adama karşı minnet yükü altına girmek tahammül edilmez bir beladır. La Rochefoucauld
Ahmak konuk ev sahibini ağırlar. Kaşgarlı Mahmud
Ahmak olan kimse övünmekten hoşlanır. Ahmed bin Hanbel
Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür. Alain
Ahmakların en baş belalısı irfan sahibi olanıdır. La Rochefoucauld
Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Abdulhakim Arvasi
Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. Oscar Wilde
Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Butler
Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. Emerson
Ak akçe kara gün içindir.
Akan suda nasıl tortu bulunabilir.
Akıl ahıreti, göz dünyayı görür.
Akıl başka yerde olunca gözler kör olur. Publilius Syrus
Akıl daima gönlün oyuncağıdır. La Rochefoucauld
Akıl göze, Şeriat da ışığa benzer; ışık olmazsa göz görmez. Yalnız ışıkla da görmek mümkün değildir. Gazali
Akıl tam olunca, söz azalır. Hz. Ali
Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. Schiller
Akıl yaşta değil baştadır. Fakat aklı başa yaş getirir. Cenap Şahabettin
Akıllı adam başkalarının kusurunu görerek, kendininkini düzeltir. Syrus
Akıllı adam için bir kelime yeter. B. Franklın
Akıllı adam, yatışmış olsa da, kini, küllenen ve eşelenmeyen ateş gibi sayar. Beydeba
Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler. Aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini.
Akıllı bir kimse kazandığı paranın birazını. Aldığı öğüdün ise büyük bir kısmını bir kenara koyar.
Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba
Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Hz. Ali
Akıllı erkek haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman ise kadınlardan özür diler. H. L. Mencken
Akıllı insan aklını kullanır; daha akıllı insan, başkalarının aklını da kullanır.
Akıllı insan bütün yumurtalarını aynı sepete koymaz. Cervantes
Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler. Aristoteles
Akıllı insana danış; o nefsine hakim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla uyum içindedir. Socrates
Akıllı insanlar kendilerini gereğinden çok övenlerden nefret ederler. Pasteur
Akıllı insanlar, oturup kayıplarına hayıflanmazlar, keyifle zararlarını nasıl karşılayabileceklerini düşünürler. Shakspeare
Akıllı liderler toplumun temel yapısını ve değerlerini zaafa uğratmaktan kaçınmalıdır. Zira bu türlü davranışlar önce toplumu, sonra da devleti zaafa ve yıkıma götürür. J. G. Seume
Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes
Akıllı olup dünyanın kahrını çekmektense, deli ol dünya senin kahrını çeksin.
Akıllı ve cesur bir işadamının her sabah masasının başına otururken çekeceği besmele şudur; "bakalım bugün karşımıza ne gibi zorluklar çıkacak! Gassıon
Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadiseler, saadete de götürebilir. Delaunay
Akıllı, seçme insanlar, mütevazı olurlar. Meyveleri olgunlaşmış ağaçların başlarını yere eğdiği gibi. Şeyh Sadi
Akıllılar nedenler üzerine tartışır, aptallarsa karar verir. Anarchasis
Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur.
Akılsız güç, yıkabilir ama yapamaz. Cenap Şahabettin
Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi de söylese o şey yine akılsızcadır. B. Russell
Akılsızlara, zenginliğin iyiliği yerine kötülüğü dokunur. Ostrovski
Aklen halledilemeyen nice güç şeyler vardır ki ancak kalben çözülebilir. A. Vient
Aklı kıt olan dilini tutamaz. Chaucer
Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare
Aklın binlerce gözü, kalbin ise bir tek gözü vardır. Bordilon
Akşama karşı gitme, tan'a karşı yatma. Atasözü
Alçak gönüllü ol. Mütevazı insan, meyve ağacına benzer. Meyve dalının yere eğilmesi meyvesinin çokluğundandır. Ali Fuat Başgil
Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. Ostrovski
Alçak yerde tecik, kendini dağ sanır. Şinâsî
Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibine onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabınıza yine onlarla cevap verirler. Hz. Ali
Alçakgönüllü olmakla ilacı olmayan dertlerinize derman bulabilirsiniz. Socrates
Alçakgönüllülük gururun perhizidir. Voltaire
Alçakgönüllülük, yeteneklerini gizlemek değil, bu yetenekleri tamamlamak ve uygulamaktır. Jean La Cordaıre
Alçakgönüllülükle beraber gider suskunluk, yarenliği kolaylaştırır. Montaıgne
Alçakgönüllüye alçakgönüllü, kibirli insan ada kibirli davranın. George Dıllon
Alçaklara bir arpa kadar bile minnet etmek, iki yüz batman altına değmez. Hafız
Alçalmak, yükselmekten çok daha kolaydır. Albert Camus
Alem, nimetlerle dolu bir bağ olsa, fare ve yılan, yine toprak yer. Mevlana
Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olamazdı. Dağıstanlı Abdulfettah Efendi
Alın teriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır. Crowquill
Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Amos Parrish
Alışkanlık, bir halata benzer. Her gün bir lifi örer ve sonunda, onu koparamayacak kadar güçlü yaparız. Horace Mann
Alışkanlıklar zıt alışkanlıklarla önlenir. Epıktetos
Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. St. Augustine
Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. Benjamin Disraeli
Alışkanlıktan daha büyük bir şey yoktur. Ovidius
Alim olmayınca insan muttaki olamaz, bir alim amil olmadığı halde ilim sahibi sayılamaz. Ebu'd- Derda
Alkış isteyen ıslığa da katlanır.
Allah (cc) dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hazreti Ali
Allah bile insanlar hakkındaki hükmünü ömürleri sona erdikten sonra veriyor da, biz aciz insanlar kim oluyoruz ki onları, bir kaç kez görmekle, haklarında iki-üç yazı okumakla, birkaç dedikodu dinlemekle haklarında hüküm verebiliyoruz. Dale Carnegie
Allah bir ağız, iki de kulak yaratmış. O halde siz de bir defa konuşun iki defa dinleyin.
Allah için ateşe atılmak vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz. Mevlana
Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur. Mevlana
Allah katında en büyük hata, yalan konuşmak ve en büyük pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. Hz. Ali
Allah size bir yüz vermiş, bir de siz eklemeyin.
Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hz. Ali
Allah'a mülaki olan, neden mahrumdur. Allah'tan mahrum olan, neye maliktir ki ! Abdulhakim Arvasi
Allah'ım bana iman ver, ve onu bulmaları için başkalarına yardım etmeme müsade et. Tolstoy
Allah'ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver. Konfüçyüs
Allah'ım sen ki, bize hayatta o kadar çok şey verdin, merhamet et de bir şey daha ver, bize bütün bu nimetlere karşı nimet ve şükran duygusu taşıyan bir kalp ihsan et. George Herbert
Allah'ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallac-ı Mansur
Allah'ım. Ömrümün en hayırlısı ömrümün sonu, amelimin en hayırlısı amelimin sonu, günlerimin en hayırlısı sana ulaşacağım gün olsun. Hz. Ebubekir
Allah'ın gülü dikenli olarak yarattığından şikayet edeceğinize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükredin.
Allah'a giden yol; gökteki yıldızların sayısı kadardır. Ali Müzeyyen
Allah'a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir. Düşünmekle, hayal ile değil. İmamı Rabbani
Allah'ın olayları yönettiğine ve benim önerilerime ihtiyaç duymadığına inanıyorum. Allah iş başında olunca, sonuçta her şeyin en iyi şekilde biteceğine inanıyorum. Henry Ford
Allah'ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. Descartes
Allahu Teala'ya hiç isyan etmediğiniz bir dille dua ediniz ki, duanız kabul olsun. Ali Ramiteni
Altın çöpe düşse değerini kaybeder mi? Tenekeyi parlatsan çeyrek altın eder mi? Barış Manço
Altın eşik gümüş eşiğe muhtaçtır. Atasözü
Altın prangalar, demir olanlardan çok daha kötüdür. M. Gandhi
Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi
Altının, gümüşün zenginliği gider ama, edebin zenginliği hep baki kalır. Sızıntı
Amaç, sevgi uğruna ölmek değil, uğrunda ölünecek sevgi bulmaktır. Shakespeare
Âmir öyle olmalı ki, maiyetindeki herkes (âmir beni herkesten daha çok seviyor) diyebilmeli.
An belki geçicidir, fakat anı ebediyen kalıcıdır. Bud Meyer
Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi gizli kalır. Bacon
Ana rahminden geldik pazara bir kefen aldık döndük mezara. Yunus Emre
Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır. Anatole France
Ancak Allah'a inandığım zaman yaşadığımı anladım. Tolstoy
Ancak aptallar suyun derinliğini iki ayağıyla birden kontrol eder. Afrika atasözü
Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. Andre Gide
Anladığımız varlığa karşı artık nefret duymayız. M. Guyau
Anladım isi, sanat Allah'ı aramakmış; marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış. N. F. Kısakürek
Anne kalbi, çocuğun okuludur. Henry Ford Becher
Anne ve babanın yaşamı, çocuğun örnek kitabıdır.
Anneler çocuklarının aklından tutacakları yerde ellerinden tutarlar. Duponloup
Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostrovski
Aptal görünmeğe cesaret etmek büyük bir akıllılıktır. Andre Gide
Aptal ve cahil olsalar da herkesi dinle; çünkü onların da hayatlarında ders alınacak noktalar vardır.
Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir. Thomas Fuller
Arada bir kendi düdüğünüzü çalın, bakarsınız paslanmıştır.
Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin; çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar.
Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. Samuel Johnson
Arefe, bayramdan daha mutlu gündür. Aleksis Kivi
Arı su içer, bal akıtır; yılan su içer, zehir akıtır. Bediuzzaman
Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir. Campbell
Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.Emerson
Arkadaş seçmekte gösterdiğiniz titizliği, yazar seçmekte de gösterin. Wentworth Dıllon
Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur. Cervantes
Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir. Stevenson
Arkadaşına borç para verirken ihtiyatlı davran, ikisini de yitirebilirsin.
Arkadaşına öfkeni söyle, geçsin; düşmanına öfkeni söyle artsın. William Blake
Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Emerson
Arkadaşlık aşktan daha zordur. Çünkü daha uzun sürer. Harry Truman
Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Coleridge
Arkadaşlık kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsanız da ondan. Claude Mermet
Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer. Mark Twain
Arkadaşlık, kanatsız Sevgi'dir. Lord Byron
Arkamıza veya sağımıza, solumuza bakarsak geleceği kaçırırız. W. Churchill
Artık önemli olan bir şeyler bilmek değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilmektir.
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. Aristoteles
Arzudan daha kudretli, daha amansız mıknatıs olamaz. Fronçaois De Curel
Arzular ve hınçlar aklın sesini duymazlar. Shakespeare
Arzularımız bizden, asıl istediğimiz şeyi bile gizlerler. Goethe
Arzularını ve korkularını ortadan kaldır. Artık senin için hiç bir zalim kalmaz. Epiktetos
Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. İmam-I Gazali
Asıl yalnızken yalnız değilim! Schiller
Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz. Ali
Asılan hırsız değil, yakalanandır. Çek Atasözü
Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek. Napoleon
Askerler için barut kokusu, lavanta kokusundan üstündür. Cervantes
Asla birilerinin umudunu kırma, belki de sahip oldukları tek şey odur.
Aslanı tilki haline getiren ihtiyaçtır. Şair İşki
Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikayelerine inanmak zorundayız.
Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında ne düşündüğümüze bağlıdır. Shakespeare
Aslında parayı sevmiyorum, ama sinirlerimi yatıştırıyor. Joe Louis
Aşağıda olan düşmekten korkmaz.
Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer. Cervantes
Aşık olmadıktan sonra, kalbimiz ne işe yarar ki? Goethe
Aşıklar, sevgililerinin kusurlarını ancak tesiri altında bulundukları sihir çözüldüğünde fark eder. La Rochefoucauld
Aşırı tevazuun da gurur gibi kendisine mahsus tehlikeleri vardır. Jean Jacques Rousseau
Aşırı umutsuzluk, düşünce ve korkuyu ortadan kaldırır. Joseph Kohler
Aşk ancak ondan kaçmakla yenilebilir. Fenelon
Aşk aşı gibidir, insanın ikinci kez ağır hastalanmasını önler.
Aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir. Montaigne
Aşk gibi, kin de insanı aptallaştırır. Rousseau
Aşk hiç bir zaman pişman olmamaktır.
Aşk meyinden içen aşık ayrılmaz. Aşık Veysel
Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol. Peyami Safa
Aşk öyle bir saltanattır ki, zevali yoktur. Mevlana
Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Camus
Aşk, bıkmakla ölür, unutmakla gömülür. La Bruyere
Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki. Mevlana
Aşk, değişmeyince ölür. Ahmet Haşim
Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir.
Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir. Bernard Shaw
Aşk, insanda bulunan değerlerin en ulvi ve ilahi olanıdır. Oscar Wilde
Aşk, insanı sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir taşıt aracıdır. Balzac
Aşk, kalbimin saygısız misafiridir. Sormadan gelir sormadan gider.
Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır. Tolstoy
Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın. Muhammed İkbal
Aşkın dili, gözlerdedir. Phineas Fletcher
At, sahibine göre kişner. Cervantes
Atalarınızı değiştiremezsiniz, fakat torunlarınızla ilgili olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Wes Izzard
Ateş düştüğü yeri yakar.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. Oliver Goldsmith
Ateşten insana serinlik gelir mi hiç? Firdevsi
Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler.
Ayağını yorganına göre uzat.
Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan, unutma ki, filin ayağı altında sen de öylesin.
Ayakkabım yok diye üzülüyordum, ayakları olmayan bir çocuk görene kadar. Anatole France
Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha iyidir. F. D. Roosevelt
Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. Alain
Ayna, kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir. Plautus
Aynaya baktığın zaman yüzün kızarmasın. G. Gardony
Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür. Cenap Şahabettin
Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu? Cicero
Ayrılık gibi dert olmaz.
Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman bir yıl gibi gelir. Mevlana
Ayrılık sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de kini de azaltır. La Fontaıne
Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir. Napoleon
Ayrılık, küçük sevgileri yok eder, büyük sevgileri daha da yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi ise daha da alevlendirdiği gibi.
Ayrılmanın gökteki yıldızlar kadar çeşidi vardır. Shakespeare
Az anlamak ters anlamaktan iyidir. Anatole France
Az bilmek için çok okumak gereklidir. Montesquieu
Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrıya götürür. Bacon
Az iş gören el daha hassas olur. Shakespeare
Az konuşup anlaşılmamayı, çok konuşup hiçbir şey anlatmamaya yeğlerim.
Az ye, az söyle, az incit. Nizami
Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. H.İbsen
Azimle tek kişi dünyayı değiştirebilir. Kore Atasözü
Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir. Benjamin Franklin

Kapak-sozler.blogspot.com

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü