-->

En Yeniler

Ölūme teslim olacaǧım, ama hayata asla / Erol Anar Sözleri
1.Kazanacağına inanmayan birisinin kazandığı zafer, buruktur.

2.Yürekte ve beyinde yankısını bulabilen ve hayata anlam yükleyen her şey güzeldir.

3.Hayat farkına varmadığın sürece bir rüyadan başka bir şey değildir.

4.Ölūme teslim olacaǧım, ama hayata asla.

5.Ȍzgürlüğü elde edemezsiniz. Özgürlük olabilirsiniz ancak. Özgürlük olmak demek, özgürlüğe olan inanca sahip olmak demektir. 

6.Ȍzgürlük  bence, bu sonsuz yolculukta bir sonuç değil, bir başlangıç noktasıdır: Daha mutlu ve daha yaratıcı olmanın olanaklarını çoğaltan bir başlangıç.

7. Özgürlük ile mutluluk arasında bir bağ vardır. Fakat kendisini mutlu hisseden insan, her zaman özgür hissetmeyebilir. Ya da kendisini özgür hisseden insan, her zaman mutlu hissetmeyebilir.

8.Őzgürlük, yarının değil, bugünün şimdiki an’ın sorunudur. Dőnüșüm ve değișim de șimdiden, burada bașlamalıdır. Bu da iktidarı ele geçirerek ve bașka bir baskı mekanizması kurarak değil, hiyerarșiden mümkün olduğunca arınarak, kendi içinde bir gerçek dőnüșümden, doğrudan demokrasiden geçer.

9.Hemen şimdi ve burada olmayan özgürlük, gelecekte de olmayacaktır.

10.Herkesin denizi kendisine okyanustur.

11. Kâğıt kayıklarda tükettiğimiz kâğıttan hayatlara benziyor ömürlerimiz.

12. Her șey insanların kim tarafından olursa olsun yőnetilmeyi reddettikleri ve inisiyatif aldığı zaman farklı olacak.

13.Herșey  içimizdeki devleti ve iktidar tutkusunu yenmekle bașlıyor.

14.Kapitalizm, paranın sevgi ūzerindeki iktidarıdır.

15.Kapitalizm insanın tüm zamanını çalmakta ve bőylece onu kőleleştirmektedir. İnsanların artık daha fazla para kazanmaktan başka bir amacı yoktur, bu daha fazla para daha az entelektüel faaliyet, daha az insani yaşamdır. 

16.Evrensel insan olmak demek, kendi őz kimlik ve değerlerini yadsımak degil, tam tersine bu değerlerden yola çıkarak bütünsel evrensel bir boyuta ulaşmak anlamina gelir. Evrensel insan, çok yőnlü insandır; psikolojiden felsefeye, sanata edebiyata, birçok alanda őğrenir. Kafası açıktır, dogmatik değildir ve araştırmacıdır. O őğrendikçe bildiğini degil, daha çok bilmediğini düşünür ve bilginin sınırsız olduğunun farkındadır.

17.İçinde yaşadığımız çağ, her ne kadar 'bilgi ve enformasyon çağı' olarak nitelense de özünde anti-entelektüel bir çağdır. Bu ilk bakışta bir paradoks olarak görünse de, yadsınamaz bir gerçektir.

Not: Bu aforizma ve alıntılar Erol Anar'ın  çeşitli kitap ve yazılarından derlenmiştir.


Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü