En Yeniler

Aşk Sözleri

Güzel Sözler

Aşk İle İlgili Özlü Güzel Sözler">

Aşk; boş adamın işi, meşgul adamın işsizliğidir. G.Lyttelton ' 
Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur. Platon ' 
Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir. Holty ' 
Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler. Konfüçyüs '


Aşk, bir kum saatidir; kalp dolarken beyin boşalır. Jules Renard ' 
Aşk, değişmeyince ölür. Ahmet Haşim ' 
Türlü türlü cefanın, adını aşk koymuşlar. Yunus Emre ' 
Aşk, kıyaslanmanın son bulduğu andır. Gasset ' 
Aşk; önemi olmayan bir edimdir, çünkü sonsuzca tekrar edilebilir. Alfred Jarry ' 
Aşk için doğduk, varlığın ilkesi ve sonu aşktır. B.Disraeli ' 
Aşk, masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur. Lord de Warner ' 
Aşk ne ile beslenir? İltifat ile. Cervantes '
Aşk, ilişkide duygular ve arzular bittikten sonra bile karşınızda ki insana halen ilgi duymamızdır. İsmail Ergün ' 
Aşk; onun bir fiskesinde, bir kez daha kanlar içinde uzun uzun can çekişmektir. Lavater ' 
Aşk; boş adamın işi, meşgul adamın işsizliğidir. G.Lyttelton ' 
Aşk dostluğu, dostluk aşkı mahveder. La Bruyére ' 
Aşk; kızıl gibi, geçirilmesi gereken bir hastalıktır. Tolstoy ' 
Aşk; susuzluk gibidir, susuzluğunu giderdiğinde rahatsız eder. Thomas Flotman ' 
Aşk, haftada beş bin lira ile geçinemez. S.Maugham ' 
Aşk, insanı akıllı ve deneyim sahibi yapar. R. Browning ' 
Aşk konusunda bir kadın; ruhu bir yana, gizlerini ancak onu çalmasını iyi beceren bir kişiye sunan bir lirdir. H.de Balzac ' 
Aşklar, ovaları kaplamış muazzam ordulara benzer... Daha dün, bütün görkemi ile orada iken, bugün ararız, yerinde yeller eser. Montherlant ' 
Aşk, ne yüce bir çocukluktur. A.Dumas Fils ' 
En sürekli aşk karşılıksız aşktır. S. Maugham ' 
Aşkta suçun hafifi yoktur. H.de Balzac ' 
Gerçek aşk, tıpkı cinler, periler gibidir; bahsini herkes eder ama gözüyle görmüş olan pek azdı. La Rochefoucauld ' 
Aşk, her şeyi başka bir gözle görmek ve algılamaktır. Petöfi '

Aşk, mucizeye inanma halidir. John Ponys ' 
Aşk; bütün yemeklerin olduğu bir sofrada, tek çeşit yemek yemektir. Maslow ' 
Aşk ve zaruret, herhalde en iyi öğretmenlerdir. Goethe ' 
Aşk; iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selâmlamasıdır. R.Marie Rilke ' 
Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Delacroix ' 
Sevdiğiniz zaman aşk o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz sevdiğimiz insana doğru yayılır. Marcel Proust ' 
Aşk, bütün nimetlerin en büyüğüdür. Prosper Mérimée ' 
Aşk imiş her ne var alemde. Fuzuli ' 
Haysiyetli bir adam deli gibi aşık olabilir ama, ahmak gibi aşık olması yakışık almaz. La Rochefoucauld '


Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki; bakırı altın, yokluğu varlık, gözde ki çapağı inci gibi gösterir. Baudelaire ' 
Aşkı ve sefaleti gizlemek güçtür. H.Bronson ' 
Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır. Mevlana '


Aşk üstüne keder, kor üstüne kömür gibi düşer, evvela körletir, sonra alevlendirir. Cenap Şehabettin '


Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil. Charleval '
Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı. Voltaire ' 
Aşk ve kadın hakkında kötü konuşanlar, bu ikisini de az tanıyor demektir. İyi konuşanların ise hiç tanımadığından emin olabilirsiniz. M.S.Forbes ' 
Aşk, kalbimin saygısız misafiridir. Sormadan gelir, sormadan gider. Cenap Şahabettin ' 
Aşkı pervaneden öğren, ey seher kuşu; yandı can verdi, sesi çıkmadı. Şeyh Sadi ' 
Aşk, mucizeye inanma halidir. John Ponys ' 
Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nispetle hem aşktır, hem maşuktur. Mevlâna ' 
Aşk yarasını deşen, geçirir. P.Syrus ' 
Aşk; bir kadının tüm hayat öyküsü, bir erkek için oyunun tek perdesidir. Madame de Stael ' 
Aşk ile delilik, ekseriya aynı şeydir. François de Currel ' 
Aşk; ölüm kadar güçlü, mezar kadar kıskançtır. İncil ' 
Aşk aşıkı şair eder, arslanı zencir eder, katı taşı mum eder. Yunus Emre ' 
Aşktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay değildir. Thomas Hardy ' 
Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır. H. Heine ' 
Her şey maşuktur, aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşk bir ölüdür. Mevlâna ' 
Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil. Charleval '
Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi, onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi. La Rochefoucauld ' 
Aşk; güneş gibidir, kör bile hisseder. K.Kisfaludy ' 
Aşkta “pek çok” bile azdır. Beaumarchais ' 
Aşk, tabiattan doğan temayüllerin freni, düzenidir. Dante ' 
Aşk, kızamık hastalığı gibidir; insan ne kadar geç yaşta yakalanırsa, o kadar ağır geçirir. Douglas Ferrola ' 
Aşk; açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. Ninon de L’enclos ' 
Aşk, ne güzel bir çiçektir. Ne yazık ki uçurumun kenarında yetişir. M.Şekip Tunç ' 
Aşk, en büyük ve en kavî mürşiddir. E.Behiç Koryürek ' 
Erkekler aşka aşık olarak başlar, kadınlara aşık olarak bitirirler. Kadınlar da erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. Remi De Gourmont ' 
En sürekli aşk karşılıksız aşktır. S. Maugham ' 
Aşk; onun bir fiskesinde, bir kez daha kanlar içinde uzun uzun can çekişmektir. Lavater ' 
Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur. Platon ' 
Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol. Peyami Safa ' 
Aşk ulusunda çocuk ölümlerinin oranı yüksektir; onları yetiştirmek için sürekli bakım ister. André Maurois ' 
Aşk ve kahramanlık, iki kardeştir. Ahmet Haşim '

Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın. Kızılderili Özdeyişi ' 
Hayatında bir eksiklik olur ve onun yerini hiç bir fazlalık dolduramaz. İbrahim Savaş ' 

Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir. P.Sidney ' 
Aşk olduktan sonra, saadetsiz yaşanabilir. Dostoyevski ' 
Aşk; akıllı, aptal demeden bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Camus ' 
Aşkımı bildiler, lâkin aşkımın kime ait olmadığını bilemediler. Muhyiddin-i Arabî ' 
Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Delacroix ' 
Aşkın, siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır. August Strindberg ' 
Aşk, insanı sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir araçtır. H.de Balzac ' 
Aşk gibi kin de, insanı aptallaştırır. J.J.Rousseau ' 
Aşk; bir ideale ulaşabilmek için, ruhun kanatlanmasıdır. Moupassant ' 
Aşk; açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. Ninon de L’enclos ' 
Aşk, bilhassa akşamları nöbetini artıran bir hastalıktır. H.Rahmi Gürpınar ' 
Aşk, zamanı öldürmekten başka bir şey değildir. Goethe ' 
Aşk hazzı; dostlukla, duyu hazların dan yoğrulmuştur. Jeremy Mentham '
Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Delacroix ' 
Gerçek aşkın vasfı, tatlı acılıktır. F.Novalis ' 
Aşk, hiçbir zaman afetten öğüt almaz. Mevlâna ' 
Aşk ile sevgi, hakkın yönünü değiştirir. Blaise Pascal ' 
Boşboğazlık yapmayan aşık, aşık değildir. Thomas Hardy ' 
Aşk savaş gibi...başlaması kolay, bitmesi zor bir şey. Louis Mencken ' 
Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur. Antoine Bret ' 
Aşk, tezatlarla beslenir. H.de Balzac ' 
Aşk, suya atılan kağıda benzer. Mephisto ' 
Aşk; bütün yemeklerin olduğu bir sofrada, tek çeşit yemek yemektir. Maslow ' 
Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. Emile Zola '
Dersimiz.Com tarafından eklendi.    

Aşkın solgun yüzlü kız kardeşi; merhamettir. William James ' 
Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. H.de Balzac ' 
Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır. Oscar Wilde ' 
Aşksız hayat yüktür. W.Congreve '
Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı. Voltaire ' 
Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir. P.Sidney ' 
Aşk komedyasında ya da trajedyasında iki oyuncu vardır; hemen her zaman biri ezer, biri ezilir. Gonçarov ' 
Aşk; yirmisinde bir hülya, otuzunda bir ihtiyaçtır. Kırkında bir alışkanlık, ellisinde ise sadece küstahlıktır. Alfred de Vigny ' 
Aşk, tezatlarla beslenir. H.de Balzac ' 
Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. H.de Balzac ' 
Aşkı pervaneden öğren, ey seher kuşu; yandı can verdi, sesi çıkmadı. Şeyh Sadi ' 
Aşklar, ovaları kaplamış muazzam ordulara benzer... Daha dün, bütün görkemi ile orada iken, bugün ararız, yerinde yeller eser. Montherlant ' 
Aşkı reddetmek; güneşin batışını görmekten üzüntü duyduğun için, doğuşunu izlemeden zevk almayı reddetmek gibidir. Barrow ' 
En tatlı sevinç, en kötü acı; aşktır. Bailey ' 
Aşkın yerini bulunca, asla değiştirmeyin. Propertius ' 
Aşk, zayıf kalplere kolayca girebilir. Baraccio ' 
Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. Montaigné ' 
Erkekler aşka aşık olarak başlar, kadınlara aşık olarak bitirirler. Kadınlar da erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. Remi De Gourmont ' 
Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça, gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz. Mark Twain ' 

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü